Specialist i børne- og ungepsykologi

På Diakonissestiftelsen i hjertet af Frederiksberg tilbydes højt specialiserede psykologfaglige ydelser målrettet børn, unge og familier. Jeg henvender mig både til private og fagprofessionelle. I mit arbejde har jeg et særligt fokus på mistrivsel hos børn og unge – en mistrivsel der ofte kommer til udtryk i form af eks. angst, tristhed, skolevægring eller udadreagerende adfærd. I mit psykologfaglige arbejde har jeg fokus på at styrke deres mentale sundhed således at disse adfærds- og følelsesmæssige symptomer mindskes. Jeg er forskeruddannet, autoriseret psykolog og specialist i klinisk Børne- og Unge psykologi. Jeg arbejder med terapi, forældrerådgivning, psykologiske undersøgelser samt formidling.