Jeg udarbejder børnesagkyndige undersøgelser, også kaldet BSU, for Familieretshuset.

Jeg udarbejder børnesagkyndige undersøgelser (BSU) for Familieretshuset og Familieretten. I sådanne sager er det opdragsgiver der anmoder mig om at jeg foretager en undersøgelse for dem som ekstern psykolog. Jeg har i sådanne sager ingen indflydelse på sagens endelige udfald. Ifølge forældreansvarslovens § 33, fremgår det at Familieretshuset kan igangsætte børnesagkyndige undersøgelser og indhente sagkyndige erklæringer om forældre i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Af lovgivningen fremgår det ligeledes at den børnesagkyndige skal afholde en række samtaler med forældrene og eventuelt også med barnet, hvis barnet har alderen og modenheden til det. Sagen afsluttes med en erklæring, altså en rapport, som overdrages til Familieretshuset.

Det er alene Familieretshuset eller familieretten, der bestemmer, hvornår der skal gennemføres en børnesagkyndig undersøgelse i forbindelse med sager om samvær, bopæl og forældremyndighed. Ifølge lovgivningen bør en børnesagkyndig undersøgelse indeholde følgende:

1) To klinisk (afdækkende) samtaler med hver af forældrene – eventuelt også samtaler med forældrene sammen

2) To observationer af samspillet mellem hver af forældrene og barnet

3) Én samtale med barnet alene

4) Yderligere information om barnet og/eller forældrene fra offentlige myndigheder og lign

5) En gennemgang af erklæringen med forældrene

I de sager hvor jeg bliver bedt om at udarbejde en BSU bestræber jeg mig altid på at udarbejde disse inden for en begrænset tidsfrist. Jeg er opmærksom på at processen op til at der igangsættes en BSU oftest har været langtrukken og det kan være en hård tid for forældrene såvel som for barnet.

Link til hvad Familieretshuset skriver om børnesagkyndige undersøgelser finder du her

Link til Bekendtgørelse af lov om Familieretshuset finder du her

Link til forskellen mellem Familieretshuset og familieretterne finder du her