I mit arbejde som psykolog har jeg et grundlæggende fokus på barnet eller den unges (mis)trivsel eller mentale sundhed men også i høj grad på deres styrker, de aspekter i livet de mestrer og føler sig kompetente til.

Jeg har siden jeg blev uddannet psykolog i 2005 arbejdet både som forsker og klinisk psykolog indenfor børne-, unge- og familieområdet. Jeg har en Ph.d. i psykologi fra Københavns Universitet fra 2013 hvor fokus var på konsekvenserne for barnets udvikling af at være eksponeret til alkohol i graviditeten.

Som forsker, bl.a. tidligere lektor ved Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet, har jeg desuden haft et primært fokus på trivsel og mental sundhed hos skolebørn og blandt andet stået i spidsen for en række projekter om emnet – herunder projekter for Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet.

Derudover har jeg været ansat som PPR-psykolog i Furesø kommune samt behandlingsansvarlig psykolog ved en dagbehandlingsskole i Københavns Kommune.

Jeg har nu klinik på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Mine nuværende arbejdsopgaver favner bredt og inkluderer blandt andet terapi med børn og unge, familierådgivning og familiearbejde, udarbejdelse af psykologiske vurderinger af børn og unge, udarbejdelse af børnesagkyndige undersøgelser for Familieretshuset, og forældrekompetenceundersøgelser. Derudover er jeg børnesagkyndig dommer i bl.a. tvangsanbringelsessager samt ved flere Familieretter på Sjælland. Jeg er ligeledes tilknyttet som børnesagkyndig i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Derudover forsker jeg og er censor indenfor folkesundhedsvidenskab og psykologiuddannelserne i Danmark. Jeg er desuden en hyppigt anvendt underviser og foredragsholder i blandt andet Dansk Psykologforening, i kommuner og på specialpsykologuddannelsen for psykologer ansat i psykiatrien. Jeg påtager mig konsulentopgaver for  kommuner hvor jeg blandt andet arbejder med implementering af skolebaserede indsatser i skoleregi. Derudover er jeg udpeget som børnesagkyndig af Dansk Psykologforening til Psykolognævnet, der er den organ der fører tilsyn med autoriserede psykologer i Danmark.

 

Download mit CV

Download min publikationsliste

 

Udvalgte publikationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronik i Jyllands-Posten (klik på billedet):

Børnerådet er på afveje: Jeg kan godt forstå, at Puk Elgaard trak sig som formand efter så kort tid